mazes ang mga gilingan ng makina sa kanlurang kapa