apat na gulong electric motor para sa pilak sa pabo