mga pamamaraan ng walang katiyakan na pagmamura sa pagmimina noong unang panahon