kung ano ang laki ng bomba ng tubig na ginagamit sa 6