parison sa pagitan ng pangunahing at mahusay na gilingan ng bola